جایی برای نوشتن

چیزهایی "از جمله اینترنت" من رو از دنیای درونی خودم جدا کرده بودند. مدتی بود که نمی‌تونستم به روی سوژه تمرکز کنم و نمی‌تونسم خلاقانه بنویسم. حالا جای نوشتن رو پیدا کردم. دو سه روزیه که صبح تا ظهر و ظهر تا غروب رو از خونه بیرون می‌زنم. می‌رم یه جای سرسبز آروم که از خالی از همه‌ی دشمنان تمرکزه. دو سه روزیه که آروم شدم. خوشحالم.