چند فرآورده از اکبر اکسیر

آنتی هموروئید
چقدر زور زدم تا شعرم چاپ شد
این روزها بیشتر از شعر به شیاف می‌اندیشم
می‌خواستم حافظ بشوم، عطار شدم
"شربت اسطوخودوس موجود است"
"لطفن به طرف داخل فشار دهید!"
عمو صادق راست می‌گفت:
در زندگی زخم‌هایی است که آدم روش نمیشه جاشو نشون بده حتا به پزشک متخصص...
تعمیر اگزوز پذیرفته می‌شود!
پداگوژی
بهزیستی نوشته بود:
شیر مادر، مهر مادر، جانشین ندارد
شیر مادر نخورده مهر مادر پرداخت شد
پدر یک گاو خرید
و من بزرگ شدم
اما هیچ کس حقیقت مرا نشناخت
جز معلم عزیز ریاضی‌ام
که همیشه می‌گفت:
گوساله، بتمرگ!
CLON
نه سایه‌ی پدر بر سر دارم نه دست نوازش مادر
لابراتوارهای شبیه‌سازی
خدا ذلیل‌شان بکند، ذلیل‌ام کرده‌اند
یکی مولفم را کشت، یکی معنی‌ام را
یکی شالوده‌ام شکست، یکی ساخت و ریختم را
نه پخشی تحویم گرفت نه مخاطب
خوب نگاهم کنید... حق دارید مرا نشناسید
من شعر بد وارث امروزم
به من عاجز بینوا کمک کنید!
اعتراف
ـ الو!
من اچبر اچسیر هستم فرزند مرحوم نغی اچسیر
اهل آستارا، 52 ساله، با لهجه‌ی قلیظ تورکی
سوگند می‌خورم زمین ثابت است، خورشید متحرک
و اقرار می‌کنم سردبیر راست می‌گوید من شاعر نیستم گاوم
و قبول می‌کنم فرانو شعر نیست لطیفه و متلک روشنفکرانه است
ـ بیب بیب بیب بیب.....
آی... گالیلئو گالیله کجایی؟
جیوردانو برونو رو کشتن!
پ.ن.: مجموعه شعر زنبورهای عسل دیابت گرفته‌اند که معرف حضور هست؟
پ.ن.: سلام!

برچسب‌ها: