سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر

هیچ کدام از شاعران بزرگ گذشته‌ی ما با این اندیشه آ‌غاز نمی‌کردند که صاحب سبک‌‌ تازه‌ای بشوند. با این اندیشه آغاز می‌کردند که حرف خود را بزنند.اسماعیل خوئی در گفت-و-گو با مهدی جامی

"این مطلب به روز خواهد شد"

اما بعد: این مطلب بدون شک یک افتضاح وبلاگی است... این مطلب می‌توانست نظ‌ر نویسنده‌ا‌ش‌ در‌بار‌‌ه‌ی مسئله‌ی نسبت شعر و سبک را توضیح دهد اما نداد. چرا؟ چون که آن زمان که باید، نوشته نشد و حالا هم حس و حال نوشتنش بر نمی‌گردد. در هر صورت به هیچ کس توصیه نمی‌کنم که مصا‌حبه‌ی تصویری رادیو زمانه با اسماعیل خویی را ببیند و اگر تمایل داشتید نظر خود را درباره‌ی این جملهی نقل شده از اسماعیل خویی و همینطور این نظر او که: لازم نیست شاعر در مراحل اولیهی شاعریاش "از نظر زبانی، سبکی و..." مستقل باشد را بنویسید تا بعد.
لینک مصاحبه را هم نمیگذارم!