خوشحالم که دستشان می‌لرزد در روز هجده تیر


خون دانشجو دامن‌گیر است. همین که ما بعد از 9 سال هنوز به یاد آن روز دلمان میگیرد و به یاد دوستمان "عزت" و به یاد دوستمان "اکبر" اشک می‌ریزیم و دوستمان "احمد" را عزیز می‌داریم. همینکه آنها ‌می‌ترسند از آن که خیابانی در ایتالیا هجده تیر نامیده شود و تهدید به مقابله‌ ‌می‌کنند. همین که تلاش می‌کنند که با ایجاد فضا برای جلوه‌گر‌ی هرچه بیشتر "نظری" به ما بفهمانند که هیچ گهی نمیتوانید بخورید یعنی که کابوس هجده تیر بر اعصابشان سایه انداخته. خوشحالم که دستشان می‌لرزد وقتی که هجدهم تیرمی‌رسد. خوشحالم که خوابشان آشفته ‌می‌شود.

مباد که از یادمان برود: روزی روزگاری امروز، عزت ابراهیم نژاد زنده بود...
مستند 18تیر
از دوستان در همین باره:
ما را به خاطر بیاور + مستند چکاوک. بر ساحل سلامت +
18 تیر 78، وقتی اصلاحات مرد. جمهور +
از آنها که غرق در خون شدند. مدیار +
18 تیر و تاج‌زاده. ابطحی +
احمد باطبی و حکایت آن اسلحه‌ی عریان. الفبای سرخ +
فیلم تظاهرات 18 تیر مقابل وزارت کشور. یوتیوب +