شمای این همه زیرک و مای این همه ساده

سال 69 وقتی که با خانواده‌ام به شهرم نهاوند بازگشتیم حتی یک کلمه‌ی لری را نمی‌توانستم درست ادا کنم و این نقطه‌ضعفی بود برای من در جمع بچه‌های هفت، هشت ساله‌ای که همه‌شان مثل بلبل یک‌چیزهایی می‌گفتند که برای من نامفهوم بود. اما... اما هیچ‌کدام از آن بچه‌های هفت، هشت ساله من را مسخره نکردند به خاطر اینکه لهجه‌ام ضایع بود! شاید حتی منی که پر بودم از یک نخوت مرکز نشینانه به خودم اجازه می‌دادم که آنها را که تنها گناهشان لر بودن بود مسخره کنم اما آنها من را مسخره نمی‌کردند و البته این موضوع برای من کاملن پذیرفتنی بود و هیچ حسنی هم نبود برای آنهایی که لابد شهروند درجه دو بودند در مقابل منی که فارسی‌ام تکمیل بود، منی که اشرف مخلوقات بودم

سه سال پیش وقتی به عنوان یک لر دوباره به تهران بازگشتم، با وجود این‌که هم‌چنان فارسی‌ام بی‌نقص بود اصرار داشتم که خودم را لر معرفی کنم و با تعجب می‌دیدم دوستان گرام مرکزنشینم بعد از این اعتراف من اول سرگشته می‌شوند بعد دوستانه می‌گویند تو که هیچ چیزت شبیه لرها نیست مگر مرض داری که خودت را کوچک می‌کنی و بعد وقتی می بینند من به حرفشان گوش نمی‌دهم و هم‌چنان هرجا که مي رسم هوار می کشم آهای ملت! من لرم -کمی اغراق کردم البته- نخوت مرکزنشینانه‌شان گل کرد و گاه و بی‌گاه نکات مثلن خنده‌داری در باب ما لرهای ساده -ولابد احمق!- بیان کردند و خندیدند و من هم چیزی نگفتم

این نخوت که به خود اجازه می‌دهد آدم‌ها را به اسم‌هایی که کم‌کم تبدیل به انگ مي شوند و هویتی جعلی برای یک انسان و یا یک قوم بسازد یک آفت است. همه از آن ضرر می‌بینند و بیش از همه خود مرکز نشینان، این آدم‌های به‌خیال خودشان همه‌چیز تمامی که وقتی پا به سن می‌گذارند ناگهان شستشان خبردار می‌شود که تمام عمرشان رابه مسخره‌کردن این و آن و تحویل گرفتن خود صرف کردند و آن لر لابد احمق حالا نه تنها در سطح بالاتری از آنان زندگی می‌کند که حتی دیگر لهجه‌اش هم ضایع نیست زیرا که او هم مرکز نشین شده، او هم پالتو می‌پوشد او هم فارسی را تمیز حرف می‌زند او هم گاهی ما لرهای ساده را مسخره می‌کند. او خودش را کتمان می‌کند، می‌ترسد از این‌که مرکزنشین‌ها بفهمند که او لر است... تهران پر است از لرهایی که با ذکاوتشان توانسته‌اند انسان‌های موفقی شوند اما حالا می‌ترسند از این‌که هویتشان لو برود

اخیرن کیهان کاریکاتور و دو سه‌تا مجله‌ی دیگر باز هم مارا شرمنده‌ی خودشان کرده‌اند! همین‌جا اعلام می کنم لطف عالی مزید و همچنین می‌گویم بسیار خوشحالم که شما این همه زیرک و ما این‌همه ساده

برچسب‌ها: