برای بیات. برای آخرین پنجم آذرش

راستی می‌دونین که مرگ موسیقی داره؟

راستی می‌دونین که مرگ یه پاک‌کن بزرگه که...که

موسیقی داره

من می‌خوام صدای مرگو بشنفم

پس باید به اون ور دیوار برم

شاید که اونور دیوار همزادم باشه

شاید که اونور دیوار هستی باشه

شاید که اونور دیوار مرگ باشه

راستی می‌دونین که مرگ موسیقی داره؟

برچسب‌ها: