آنچه گذشت

الف: شگفت انگیزی‌ی هاشمی

ب: جلودارزاده... تقلب...و باز هم جلودارزاده

پ: هشت, چهار, دو, یک؛ ترکیبی که هم چنان ادامه دارد

ت: تقلب؟ مطمئن هستم

ث: داستان هم‌چنان ادامه دارد

توضیح: رایحه‌ای که دماغمان را یک‌سال و نیم است می‌آزارد عجیب دارد گورش را گم می‌کند... با سرعتی هم‌پای سرعت نور. و من شگفت‌زده‌ام از غیرقابل پیش‌بینی بودن مردمانی که خودمان باشیم... درباب آنچه گذشت در این هفته بیشتر خواهم نوشت

برچسب‌ها: