یلداتان خوش

بیا ای دل کمی وارونه گردیم

بیا همراه هم دیوونه گردیم

شب یلدا شده ای مهربان دوست

برای هم بیا هندونه گردیم

برچسب‌ها: