زنان چون شیشه‌اند

با سرکوب تدریجی‌ی دانشجویان تحول‌خواه و با پرهزینه‌شدن هرگونه اعتراض، که نتیجه‌ی آن انفعال اکثریت مطلق فعالان تحول‌خواه بود امروز حرکت حق‌خواهانه، منطقی و جسورانه‌ی بخشی از جنبش زنان بیش از پیش حواس‌ها را به خود جلب کرده.


اینان بیش از پناه‌بردن به عرصه‌ی بی‌خطر و بی‌خاصیت تئوری‌پردازی به عینیات توجه دارند و با استقامتی احترام برانگیز در پی حقوق سرکوب شده‌ی خود هستند.من به شدت به آینده‌ی جنبش زنان امیدوارم و مطمئنم حتی اگر که حاکمیت در کوتاه مدت بتواند اینان را هم‌چون دانشجویان با اهرم زور کنترل کند، در میان مدت تاثیر مطلوب این بخش از جنبش زنان در جامعه‌ی ایران به خوبی حس خواهد شد.حتا اگر که این‌ بخش از جنبش زنان با مشت آهنین حاکمیت روبه‌رو بشوند "که با انفعال شرم‌آور ما احتمالن می ‌شوند" تلاش جذاب و احترام برانگیزشان که جنبش زنان را از بن‌بست بیرون آورده‌ و چشم‌اندازی روشن برای آینده‌ی عدالت جنسیتی در ایران ترسیم کرده‌ تاثیر مطلوب خود را در وضع ناگوار زنان ایرانی نشان خواهد داد، مطمئنم.حاکمیت باید بداند که زنان چون شیشه‌اند، اگر که بشکنیدشان برنده‌تر می‌شوند، حاکمیت باید بداند که سرکوب دارویی مخدر است،‌ دارویی توهم‌زا،‌ دارویی خواب‌آور. حاکمیت باید بداند که دود سرکوب بیش از هرکس در چشم سرکوب‌گر خواهد رفت. از ما گفتن بود!من به شدت با برخورد بی‌منطق و وحشیانه‌ی حاکمیت با این بخش از جنبش زنان در چند ماهه‌ی اخیر و خصوصن آخرین آنها که دیروز رخ‌ داد معترضم و البته معتقدم از حکومت زور بیش از این انتظاری نیست. برای خودم متاسفم که چنین حاکمان بی‌مبالاتی بر کشورم حکومت می‌کنند.

+ جریان دستگیری‌ی فعالان جنبش زنان

کمپین رهایی‌ی فعالان جنبش زنان

برچسب‌ها: