سامان‌دهی‌ی کتره‌ای حق مسلم ماست

و آن‌گاه نوری‌ تابید و فرشته‌ای "قد یک انگشت" ظاهر شد. او آمده بود که زمین و زمان را سامان بدهد لا مصّب! او طی‌ی سفرهای مردمی‌ای که برای نجات دنیا و فلسطین انجام می‌داد یک سفر هم آمد به دنیای مجازی، او بر حال زار ما گریست و بودجه‌ها تصویب کرد برای ما، در دلش گفت چه حیف که این بی‌چاره‌گان سامان ندارند! کارگروهی آفرید تا که به همه‌ی ما سامان دهد. و این سامان یک چیزی است مثل پول نفت و سهام عدالت! او به ما سامان داد زیرا که هر چه می‌کشیم از این بی‌سامانی است

بعد ما ملت همیشه در صحنه یک جوری که خودمان شیرفهم شویم هوار کشیدیم:

سامان‌دهی‌ی کتره‌ای حق مسلم ماست"(۱)"

او آمد تا سایت‌ها هر صبح با عطر سنگک تازه و طعم خوش صبحانه‌های مادربزرگ پنجره‌های مجازی‌شان را بگشایند و به او "این آفتابی که از درزهای آفتابه می‌تابد!" سلامی دوباره بگویند.

سلام منجی‌ی اینترنت!

سلام احمدی نجات!

۱. کتره بر وزن هسته یک یک متد بسیار مدرن مدیریت می‌باشد. ازآن‌جا که مقام معظم رهبری فرموده‌اند که علم خوب است و ما باید این علم را تولیدشس بکنیم، متد مدیریت کتره‌ای با فن‌آوری‌ی صد در صد بدون وابستگی تولید شد و به مرحله‌ی کلنگ زنی رسید!

اعتراض: به مصوبه‌ی احمقانه و تجاوزکارانه‌ی کارگروه موسوم به سامان‌دهی مبنی بر ممنوعیت فعالیت سایت بازتاب شدیدن معترضم و معتقدم این تجاوز آشکار باید بی‌پاسخ نماند.


برچسب‌ها: