واژههاي دو قلو، سه قلو، چهارقلو و مانند آن

واژه‌ی ترکی دوقلو اسمی مرکب از " دوق " و " لو " است که روی هم "همزادها" معنی مي‌دهد و هیچ گونه ارتباطی با عدد ۲ (دو) فارسی ندارد که اگر بانویی احیانن سه یا چهار فرزند به دنیا آورد بتوان سه قلو یا چهار قلو گفت.

درست مانند واژه ی فرانسوی دو لوکس De Luxe که بسیاری گمان می کنند با عدد ۲ (دو) فارسی ارتباطی دارد ولابد سه لوکس و چهار لوکس آن هم وجود دارد. De حرف اضافه
ی ملکي در زبان فرانسوی می‌باشد به معنی " از" ( مانند Of در انگلیسی یا Vonدر
آلمانی ) و Luxe به معنی " تجمل و شکوه " است و دو لوکس به معنی " از (دسته ی ) تجملاتی " مي‌باشد. یعنی هر چیزی که دولوکس باشد، نه از نوع معمولی، بلکه از نوع تجملاتی وباشکوه آن است.

سعيد نفيسي. غلط‌هاي مشهور املايي و دستوري زبان فارسي

"منبع"