تعلیق

در آستانه‌ی سال جدید تحصیلی، عده‌ای از دوستان من در دانش‌گاه تهران با حکم جناب آقای کمیته‌ی انضباطی محروم شده‌اند از حق طبیعی‌ی خودشان: دو ترم تعلیق با احتساب در سنوات آن هم در تیراژی وسیع! -هنوز از تعداد قطعی‌ی افرادی که حکمشان صادر شده مطلع نشده‌ام-
این‌جور که پیداست احکام صادره بیشتر مربوط به دانشجویانی است که پس ازشورش جذابی که اواسط اردیبهشت به‌خاطر رفتار چال میدانی‌ی رئیس دانشکده‌ی علوم اجتماعی درگرفت، به دوست عزیزمان کمیته احضار شدند، بچه‌های اعتراض خرداد هنوز زیر حکم نرفته‌اند.
فقط یک جمله می‌گویم به آقایان: بد زمانی را انتخاب کرده‌اید برای صدور حکم.

بیشتر خواهم نوشت در این مورد

در این ارتباط:
+ عامل ناآرامی در دانشگاه کیست/ وبلاگ سنگر سرخ
++ دیروز روز سختی بود/ وبلاگ ایست

برچسب‌ها: