صدوسی شاخه رز برای مهندس خوئینی

بار دیگر من به چاه بچه‌های انجمن افتادم و عقل نداشته‌ را سپردم دستشان تا مثلن افطاری‌ای حواله‌ی این شکم صاحب‌مرده بکنند و البته بار دیگر به این‌ نتیجه رسیدم که ما رو باش رو دیوار کی یادگاری نوشتیم

امروز به هم‌راه بچه‌های انجمن مدرن تهران برای افطار رفتیم زیر پل سیدخندان، دانشکده‌ی برق خواجه نصیر. البته من نه اهل افطاری خوردنم و نه اهل مهمانی رفتن! ولی خب...قرار بود مهندس موسوی گرامی هم باشند در این ضیافت.

خبر حضور ایشان هم شاخک‌های من را تیز کرد و هم گویا شاخک‌های برادران گم‌ناممان در وزارت سربازی را! این شد که هم ما پشت در ماندیم و هم مهندس موسوی مطلع شدند که نباید باشند در جمع دانشجویان تحکیمی. ما نتوانستیم افطار کنیم اما خب دیدار مهندس به کوری‌ی چشم بعضی از اانسان‌های گم‌نام دست داد. مهندس لااقل در ظاهر سر حال بودند و هم‌چنان سرحال و بامعرفت و افتاده. امیدوارم که سالم باشند همیشه و سرحال و سرافراز. بچه‌های ادوار طی مراسم باشکوهی که جلوی پارکینگ مخابرات برگزار شد به یادبود صدوسی روز بهاری صدوسی شاخه رز تقدیم کردند به مهندس "این صدوسی روز بهاری را نمی‌دانم حجت شریفی ابداع کرد یا هادی کحال‌زاده شاید هم هیچ‌کدام!...در هر صورت مجاز‌ باید رنگی از حقیقت داشته باشد و این تعبیر نداشت این رنگ را!" بعد هم دوستانی که به لطف جربزه‌ی فراوان انجمنی‌های خواجه نصیر پشت‌در مانده بودند افطار را دعوت شدند به دفتر ادوار. در واقع میهمان جور میزبان را کشید آقایان خواجه نصیری! امروز فهمیدیم که چرا در انجمنتان تخته نشده تا حالا! کمی عرضه هم بد نیست نه؟ البته مهندس موسوی هم همین نظر را داشتند! کمی آبروریزی هم البته کمی بد است نه؟

+روایم مریم شبانی از افطاری‌!ی امشب

برچسب‌ها: