باید بمیرند

به کنسول‌خانه رفتم

با احترام چارپایه‌ای تعارفم کردند که بر آن بنشینم

و با احترام گفتند که سال دیگر سری به آنها بزنم

اما امروز کجا برویم عزیز من؟

امروز کجا برویم؟

پنداشتم که غرش رعد است که در آسمان می‌ترکد

اما این هیتلر بود که بر سر اروپا فریاد می‌زد "باید بمیرند"

منظورش ما بودیم عزیز من

منظورش ما بودیم

آودن/ ترجمه: جلال آل‌احمد

برچسب‌ها: ,