برای یک دوست

چقده دلم واست تنگ شده لعنتی... چرا حالیت نیس... ده آخه چرا تو اینجوری شدی بلاگرولینگ!!!

برچسب‌ها: