آدم‌ها عجيبند!

ديروز سريال دايي‌جان ناپلئون را مي‌ديدم و ديشب اين مطلب خانم دكتر را مي‌خواندم.


روزي تلوزيون اين سرزمين دايي جان ناپلئون پخش مي‌كرده؛ منظورم اين است كه همه‌ي آن‌چيزهايي كه براي جامعه‌ي امروز ما تابو است را بي‌پرده بيان مي‌كرده، بدون اين كه كسي عكس‌العمل خاصي نشان دهد. يعني عرف جامعه بيان صريح خيلي از مسائل را مي‌پذيرفته، اما حالا كارمان به جايي رسيده كه دختر دانش‌جوي مملكت تصور مي‌كند از طريق بوسه باردار مي‌شود!!! قصدم مقايسه نيست. قصد دارم بگويم آدم‌ها خيلي عجيبند!


نكته:
راتاتويي رو ديديد؟