چند سال مانده به آخر روز؟

دیشب که رفته بودم سراغ آرشیو مجلاتم دیدم که حالا سال 86 است و من کم کم دارم از "در آستانهء جوانی" قرار داشتن, که همیشه بهم امید می داد, همیشه قانعم می کرد که هنوز وقت هست فاصله می گیرم. خوب به همین راحتی, به همین سادگی و به همین تلخی به این جا رسیدیم و اینک "من" کم کم باید در این شب تیره جایی بیابد برای آویختن قباش که بوی ژنده گی و کپک زده گی اش روزی یکی دو نفر را خفه خواهد کرد.
خوب, همینه که هست! فقط یک سوال: چند سال مانده به آخر روز؟

برچسب‌ها: