يك اصلاح‌طلب نماينده‌ي نهاوند شد


خوش‌بختانه آقاي دكتر مهدي سنايي توانست اعتماد مردم نسبتن هوشيار نهاوند را جلب كند! ايشان بنيان‌گذارو مديركل موسسه‌ي پژوهشي‌ي ايراس "يكي از مراكز علمي‌ي معتبر در حوزه‌ي مطالعات بين‌الملل" و يك ديپلمات برجسته هستند كه اميدوارم بتوانند خاطره‌ي دوست شريف مردم نهاوند، آقاي مهندس علي حسيني نماينده‌ي دوره‌هاي پنجم و ششم را زنده كنند. آقاي سنايي يادشان باشد كه مردم نهاوند بسيار دير اعتماد مي‌كنند و بسيار زود بي‌اعتماد مي‌شوند. هم چنين يادشان باشد كه ايشان به دليل معرفي از سوي اصلاح‌طلبان مورد اقبال نهاوندي‌ها قرار گرفته‌اند. اميدوارم آب‌وهواي مجلس حال ايشان را دگرگون نفرمايد!نكته: روزنامه‌ي آقاي بني‌صدر در شماره‌ي 691 در مطلبي كه به نوعي بايد افشاگري باشد! اسم آقاي سنايي را به عنوان نماينده‌ي از پيش تعيين شده‌ در حوزه‌ي نهاوند آورده‌اند. من نمِي‌خواهم در مورد كليت آن مطلب قضاوت كنم اما در اين يك مورد به عنوان يك شاهد عيني از پيش تعيين شده‌گي ‌ي آقاي سنايي را تكذيب مي‌كنم. سنايي را مردم نهاوند انتخاب كردند، كسي انتصابش نكرد. ضمن اين‌كه در اين مطلب نام يكي از اقوام نزديك ما به عنوان نماينده‌ي از پيش تعيين شده‌ي يكي ديگر از شهرهاي استان همدان آمده. اين بنده‌خدا اگر از جلوي مجلس رد شود به عنوان خراب‌كار دستگيرش مي‌كنند. چه برسد به... در هر صورت انسان خوب است در مخالفتش هم باانصاف باشد. اقدام روزنامه‌ي آقاي بني‌صدر مي تواند توهيني به شعور مردم نهاوند تلقي شود.

برچسب‌ها: