کتاب کاغذی

اصلن بگذار تند بروم: در آینده‌ای نزدیک کتاب کاغذی یکی از خاطرات نوستالژیک ما خواهد شد. این که آیا جانشین آن کتاب الکترونیک است یا چیزی دیگر را نمی‌دانم، اما می‌دانم که با وجود فن‌آوری‌های جدید، دیگر کتاب کاغذی صرفه‌ی عقلانی و اقتصادی ندارد و به زودی جای خود را به رقیبی تازه نفس خواهد داد. راستش را بخواهید عمر کتاب‌کاغذی دیگر زیادی طولانی شده. کتاب کاغذی یکی از معدود محصولات بشر است که چندین قرن است شکل خود را حفظ کرده است و هر آمدن را رفتنی به انتظار نشسته است. روزی کاغذ جانشین لوح گلی شد و روزی لوح الکترونیکی جانشین کاغذ خواهد شد و کتاب، بدون کاغذ هم‌چنان کتاب خواهد بود. این یک پیش‌بینی است و انتظار ندارم که با آن مخالفت کنید! آدم که با پیش‌بینی مخالفت نمی‌کند که، به آن می خندد! شما هم آزادید که به من بخندید.

برچسب‌ها: