براي روز مبادا

دلت را چار تا كن
بگذارش تو جيب پيرهنت

برچسب‌ها: