این شرقی‌های ملحد

دبير خانه هيات نظارت بر مطبوعات، اعلام کرد اين هيات در اين جلسه که در تاريخ 16/5/85 برگزار شد، براي سومين بار پرونده روزنامه شرق را مورد بحث و بررسي قرار داد و با عنايت به صدور بيش از 70 اخطار و تذکر به اين نشريه و با توجه به انتشار مطالب الحادي در اين روزنامه، انتشار مطالب تفرقه آميز مشتمل بر توهين به شخصيت هاي ديني، سياسي و ملي، انتشار مطالب مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، همچنين به منظور حمايت از انتشار نشريات، مقرر کرد به اين روزنامه مدت يک ماه مهلت داده شود تا نسبت به معرفي مدير مسئول جديد که پس از تصويب هيات نظارت بر مطبوعات دقت بيشتري در انتشار مطالب داشته باشد، اقدام نمايد" به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان

1. دوستانی که معتقدند شرق و قوچانی محافظه‌کار و سانسورچی‌ هستند، یک بار دیگر بخوانند خبر بالا را "خودم هم یک بار دیگر باید بخوانم، زیرا که با این دوستان هم رایم!"

2. شخصیت ملی مورد اشاره در متن خبر حضرت سردار ملی می‌باشند. این حکم هم از تبعات مطلبی است که نویسنده‌ی صفحه مشروطه "یادش به‌خیر هیچ وقت درست و حسابی نخواندم این صفحه را!" در آن به عرق ملی دوستان ترکمان توهین کرده بود. گفته بود که حضرت ستار در جوانی از راه قطع طرق "همان راهزنی" امرار معاش می‌فرموده‌اند. بخوان تا ته ماجرا را!

3. این حکم به این معنا است دوستان گرامی در روزنامه‌ی شرق؛ ما شدیدن به شما احتیاج داریم.
احتمالن زیر حکم هم این‌گونه امضا شده: فدایمان شوید؛ حاکمیت.

4. نمی‌دانم شما به هم‌زیستی‌ی مسالمت آمیز اعتقاد دارید یا نه؛ اما من عمیقن معتقدم به این‌گونه زیستنی. خوب یادم است که قوچانی در شماره‌ی اول شرق با صراحت گفته بود آمده‌ایم که بمانیم. و من مطمئنم که شورای سیاست گذاری شرق برای ماندن اوامر اولیای امور را به دیده‌ی منت خواهند پذیرفت. این یعنی که منتظر شرقی بی‌خاصیت تر باشید. اما خداییش، حداکثرگرا نباشیم. همین شرق بی بو و رنگ هم غنیمتی است در این وانفسای همه‌اش یاس و یاس و ابتذال.

5. دوست دارم بدانم "مطلب الحادی" یعنی چه؟

6. حدس من این است که ترکیب "مطالب الحادی" صفحه‌ی اندیشه را هدف گرفته... خدا کند که این گونه نباشد

7. این وسط گویا فقط رحمانیان بیچاره قربانی شد