شیخ اصلاحات و خواب

کی فکر می کرد که شیخ مهدی کروبی و خواب چنین ارتباط مکاشفه آلودی با هم داشته باشند. پیش از این در آن انتخابات کذاییء ریاست جمهوری مقداری از ارتباط عیان شده بود ولی خداییش من یکی که فکر نمی کردم شیخ ما این چنین به خواب عشق بورزد. این افاضات شیخ را بخوانید تا شما هم مثل من به خلسه فرو بروید:
وقتی مجلس تمام شد "مجلس چهارم شورای اسلامی را می گوید" من به خانه آمدم و بر خلاف گذشته به خوبی خوابیدم هر چند که فردا بعد از ظهر همان روز من دیدم که باز خوابم می آید, پس باز خوابیدم ولی یک دفعه دیدم که ساختمان تکان می خورد و گفتند که زلزله آمده و ما رفتیم در حیاط نشستیم, اتفاقی نیفتاده بود, دیدیم لرزه ها تمام شده به اتاق آمدم و باز خوابیدم و خوابم برد تا اینکه من را برای نماز شب"!" بیدار کردند. من آن روز نگران بودم که بی خوابی به سرم بزند ولی شب هم وقتی سرم را روی زمین گذاشتم خوابیدم.
"سالنامه اعتماد ملی, صفحه 11 بند 6"
چی بگم...!

برچسب‌ها: