اين ياهوي بي‌شعور

يکي از دوستان که در ياهو اي‌ميل داره از من دعوت‌نامه‌ي جي‌ميل خواست و من براش فرستادم. ديروز از طريق يکي ديگه از دوستان فهميدم که اون دوست از من دل‌گير شده. چرا؟ از ياهو بپرسيد.

راستش من خبر نداشتم اي‌ميلي که خودم براي خودم مي‌فرستم يک مدل اسپمه. آقاي خودم! معذرت مي‌خوام که مزاحمت شدم! امروز از اونجا که به ياهو اعتمادي نيست براي اين‌که بفهمم مشکل دعوت‌نامه‌اي که براي دوستم فرستادم چي بوده يه دعوت‌نامه‌ي جي‌ميل براي خودم در ياهو فرستادم و سر از باقاليا درآوردم! از نگاه ياهو دعوت‌نامه‌ي جي‌ميل يک مدل اسپمه. يا من نمي‌فهمم که اسپم چيه يا آقاي ياهو و يا اين‌که هردومون مي‌فهميم و ايشون خودشون رو بي‌شعور فرض کردن. صندوق متروکه‌ي اي‌ميلم توي ياهو تا خرخره پر شده از انواع هرزنامه‌ و صد البته که از نگاه ياهونشين‌ها اين مشکل منه. اي‌ميلي که خودم فرستادمش آشغال محسوب مي‌شه و اينم لابد مشکل منه!

فرستادن اي‌ميل از ياهو به جي‌ميل هم يک مشکل اساسي‌ ديگس. اون موقع که با ياهو کار مي‌کردم هر وقت که مي‌خواستم براي يک نفر در جي‌ميل نامه بفرستم نابود مي‌شدم. گاهي اصولن آقاي ياهو عشقش نمي‌کشه که نامه‌ي ما رو به مقصد برسونه! اون وقت شما هي گير بديد به پست ايران.

اين مطلب رو در راستاي مبارزه با بي‌شعوري نوشتم. قصدم اين بود که يه بي‌شعور رو معرفي کنم.

برچسب‌ها: ,